کد خبر: 10195
تاریخ انتشار: ۲۲ بهمن ۱۳۹۳

افزایش تولید میگو در سال آینده

افزایش تولید میگو در سال آینده

معاون آبزي پروري سازمان شيلات ايران از توليد 27 هزار تن ميگوي پرورشي در سال آينده خبر داد.‏


به گزارش مانا، معاون آبزي پروري سازمان شيلات ايران اظهار داشت: امسال توليد ميگوي پرورشي در مزارع کشور به 22 هزار تن رسيد.‏
حسين عبدالحي، با اظهار رضايت از ميزان توليد ميگوي پرورشي در سال جاري گفت: به زودي حمايت هاي دولت از پرورش دهندگان ميگو از محل صندوق توسعه ملي صورت خواهد گرفت.‏
معاون آبزي پروي سازمان شيلات ايران گفت: اين اقدام در راستاي افزايش ميزان توليد ميگو در سال آينده صورت مي گيرد.‏
به گفته وي، با اعطاي تسهيلات بخشي از هزينه هاي سرمايه در گردش پرورش دهندگان تامين خواهد شد.‏
اين مقام مسئول در سازمان شيلات ايران تصريح کرد: در هفته آينده جلسات لازم جهت اعطاي تسهيلات به پرورش دهندگان ميگو برگزار مي شود.‏
وي گفت: اميدواريم با اين اقدامات شاهد افزايش توليد ميگوي پرورشي در سال هاي آينده در مزارع جنوبي و شمالي کشور باشيم.‏
عبدالحي خاطرنشان کرد: بر اساس برنامه ريزي هاي انجام شده اميدواريم در سال آينده ميزان توليد ميگوي پرورشي با افزايش حداقل پنح هزار تن به 27 هزار تن برسد.‏