کد خبر: 7152
تاریخ انتشار: ۳۰ آبان ۱۳۹۳

افزایش تعداد صکوک بورس به ۲۴مورد

افزایش تعداد صکوک بورس به ۲۴مورد

مدير عامل شرکت مديريت دارايي مرکزي از انتشار چهار صکوک جديد در بورس تهران خبر داد و مزاياي تامين مالي از طريق بازار سرمايه را تشريح کرد.‎

سيد حسين حسيني گفت: تا کنون 21 ورقه اوراق بدهي(صکوک) در بازار سرمايه منتشر شده و براي چهار ورقه نيز موافقت اصولي صادر شده است که در جريان انتشار است.‎وي يادآور شد: شرکت مديريت دارايي مرکزي با گذشت سه سال از آغاز فعاليت خود با تأسيس و راهبري نهادهاي واسط به عنوان يکي از ارکان مهم انتشار اوراق بهادار اسلامي (صکوک)، اقدام به انتشار 24 هزار ميليارد ريال صکوک به منظور تأمين مالي بنگاه‌هاي اقتصادي کرده است. اين در حالي است که بازار سرمايه با توجه به ميزان نقدينگي در سطح جامعه، توانايي انتشار و جذب سرمايه گذار و سرمايه پذير بيشتري را دارد.‎به گفته حسيني معرفي ابزارهاي جديد تامين مالي، مي تواند نقش موثري در جريان عبور صنعت از رکورد ايفا کند. لذا اگر اين ابزار بر اساس زير ساخت هايي که براي آن مهيا و تبيين شده است به درستي به بازار معرفي شود، مي‌تواند توسعه يابد که در اين راستا ارکان موجود در بازار سرمايه، نقش کليدي در امر معرفي دارند.‎