کد خبر: 7834
تاریخ انتشار: ۱۷ آذر ۱۳۹۳

افت ۴.۸ درصدی نرخ اوراق تسهیلات مسکن

افت ۴.۸ درصدی نرخ اوراق تسهیلات مسکن

بازار امتیاز تسهیلات مسکن با کاهش ۰.۵ تا ۴.۸ درصدی مواجه بود و هر برگه امتیاز تسهیلات مسکن اسفند ۹۰ با بیشترین افت قیمت به نرخ ۸۳۹ هزار و ۶۳ ریال ثبت شد.

بازار امتیاز تسهیلات مسکن با کاهش ۰.۵ تا ۴.۸ درصدی مواجه بود و هر برگه امتیاز تسهیلات مسکن اسفند ۹۰ با بیشترین افت قیمت به نرخ ۸۳۹ هزار و ۶۳ ریال ثبت شد.در داد و ستد امروز فرابورس، ۱۶۱.۵ میلیون اوراق به ارزش ۷۰۵.۳ میلیارد ریال دست به دست شد و شاخص فرابورس ( آیفکس) با ۱۱.۷ واحد رشد به ۸۱۳.۸ واحد صعود کرد.‏