اقتدار شرکت هلیکوپتری ایران در آخرین سال قرن

افتخار آفرینی شرکت هلیکوپتری ایران به عنوان بزرگترین شرکت هلیکوپتری

0
۱۸۸ بازدید

مراســم رونمایی از ۶ فروند موتور هلی کوپتر آلوءت با حضور محمد اســامی وزیر راه و شهرسازی در جشن چهل و دومین سالگرد انقالب اسالمی در شرکت هلی کوپتری ایران برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی شــرکت هلیکوپتری ایران به نقل از روزنامه جهان اقتصاد ، این مراسم با حضور رئیس سازمان هواپیمایی کشــور جناب آقای تورج دهقان زنگنه و علیرضا برخور، مدیر عامل شــرکت هواپیمایی جمهوری اسالمی ایران (هما) و سردار یزد آبادی معاون هماهنگی بنیاد تعاون ناجا و دیگر دســت اندرکاران صنعت هوانوردی برگزار شد، وزیر راه و شهرسازی بر ارزشمند بودن فعالیت های انجام شــده از سوی شرکت هلی کوپتری ایران به ویژه در حوزه تعمیر اساسی ۶ فروند موتور هلی کوپتر آلوءت تاکید کرد.

 وی عنوان کرد :امروز با مدیریت متعهدانه کاپیتان قیاسی، شرکت هلی کوپتر ایران توانست کار خود را روبه راه کند و خوشبختانه تاکنون هم اقدامات و فعالیت های مهم و با اهمیتی در این عرصه انجام شده است. وی خاطرنشان کرد: با یک نظام آموزش و مدیریت بهره وری، شرکت هلی کوپتری ایران توانسته با صالحیت این بالگردها را عملیاتی نگه دارد.

 اسلامی بیان کرد: بنیاد تعاون ناجا تعهددارد که با اعتماد به مدیریت و کارمند ، این شرکت را همچنان در مسیر توسعه هدایت کند و خوشبختانه هم با اعطای مجوزهای الزم فعالیت ها برای توسعه صادر شده است که همین موضوع باعث شده از ابعاد مختلف کار متعهدانه انجام شود. ایشان تاکید کرد: تمامی فعالیت ها با تکیه بر دانش داخلی انجام شده و ما کشوری هستیم که مملو از استعداد هستیم و باید این ظرفیت ها استفاده شود.

وزیر راه و شهرسازی اظهار کرد: امروز اگر این باور و ظرفیت و توانایی ایجاد شود، با برنامه ریــزی و مدیریت صحیح و کار آمد می توانیم به مرحلــه اجرایی و کارآمدی در صنعت هوانوردی برسیم. وی تاکید کرد: اگر گاهلی نبود همه اجزای هلی کوپتر در کشور ساخته می شد، اما مشکل ما مدیرانی بودنند که باورهایشان به صفر نزدیک بود.

اسلامی یادآورشد: امروز این ظرفیت و باور وجود دارد، و ایران یکی از بزرگترین ظرفیت های هلی کوپتری دنیاست که می تواند به بازیگران مطرح در صنعت هلی کوپتری تبدیل شود.

رئیس ســازمان هواپیمایی کشوری با اشــاره به توان متخصصان داخلی در حوزه تعمیر و نگهداری موتور هلی کوپتری گفت: در این حوزه سازمان هواپیمایی کشوری بر عملکرد این متخصصان نظارت دارد.

تورج دهقان زنگنه: در این مراســم اظهار داشت از زمان حضور من در سازمان هواپیمایی کشوری وزیر راه و شهرسازی تاکید داشتند از شرکت های دانش بنیان حمایت شود و توان نظامی برای اهداف غیر نظامی به کار گرفته شــود. دهقان زنگه ادامه داد: در این مجموعه شرکت هلی کوپتری ایران ۲۶ موتور آلوءت زمین گیر بود، که ۶ موتور را اورهال کردنند، ۱۵۰۰۰ ســاعت عمر داد و در اختیارتوان عملیاتی شرکت هلی کوپتری ایران و ناجا قرار می گیرد. وی افزود: شرکت هلیکوپتری ایران تنها مرکز تعمیر موتورهای آلوءت است که دانشجویان خلبانی داخلی و خارجی طبق استاندارد سازمان هواپیمایی کشوری را آموزش می دهد. معاون بنیاد تعاون ناجا جناب آقای یزد آبادی با اشاره به تعمیر اساسی موتور هلی کوپتر توسط متخصصان داخلی گفت: دشمن نمی خواهد با تکیه بر توان داخلی پیش برویم و این کار از متخصصان و جوانان ما آنها را مایوس می کند.

سردار یزد آبادی معاون بنیاد تعاون ناجا افزود: در علوم مختلف با حمایت همهجانبه رهبر انقالب، انقالب اسالمی پیش رفت در زمینه مسائل علمی،توسعه عدالت اجتماعی مسائل منطقهای، اقتصادی و توسعه کشور برای خودکفایی کامل ورود کردیم و به همین دلیل به ما حساس هستند. همچنین روابط عمومی شرکت افزود، مرکز آموزش هوانوردی اویواسکای به همت جمعــی از خلبانان غیور به جهت افزایش دانش و مهارت در صنعت هوانوردی تاسیس شــده اســت، و مهمترین هدف این مجموعه آموزش از راه دور یا آنالین طریق استدیوهای پیشرفته و به کارگیری نرم افزارهای تخصصی می باشد، و برای اولین بار دوره هایی همچون دیسپچری، به صورت کامال آنالین و غیر حضوری برگزار می گردد. آقای نظیفی و خانم نیک آذر از موسسین این مجموعه می باشند.

تفاهم نامه فی مابین شرکت هلی کوپتری ایران و اویو اسکای امضا شد، که دلیل به وجود آوردنده مسیری روشن جهت هم افزایی چند جانبه برای رسیدن به اهداف (فوق)است. شرکت هلیکوپتری ایران عالوه بر دارا بودن زیر ساخت های عملیاتی، فنی و منابع انسانی متخصص در بخش آموزش هلی کوپتری عالوه بر افزایش اعتبار به بدنه بین المللی اویو اســکای سبد خدمات آموزشی ایران را برای ارائه به کشورهای منطقه و متقاضیان کاملتر می کند.

(Visited 1 times, 1 visits today)

لینک کوتاه مطلب : https://jahaneghtesad.com/?p=133982

دیدگاهتان را بنویسید

Please enter your comment!
Please enter your name here