کد خبر: 10482
تاریخ انتشار: ۰۲ اسفند ۱۳۹۳
گروه : جهان انرژی

اعتراف رییس به غفلت چند ساله اتاق از موضوع آب‏

اعتراف رییس به غفلت چند ساله اتاق از موضوع آب‏

گروه امورزيربنايي: رئيس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي ايران گفت: امروز مسئولان کشور اعتقاد به بحران آب دارند و حل جدي اين مساله مهم نيازمند عزم و اراده ملي است

واکنون اين موضوع در بين دست اندرکاران بخشهاي مختلف به باور تبديل شده است‎ .‎
غلامحسين شافعي،درنخستين همايش مرکز ملي مطالعات راهبردي کشاورزي و آب با عنوان بحران مديريت آب هاي زيرزميني که در اتاق ايران برگزار شد، افزود: معتقدم در شرايط کنوني هيچ گناهي بزرگتر از ترديد در مورد بحران آب نيست‎.‎
وي اضافه کرد: وضعيت تازه اي شکل گرفته که بايد از آن بهترين بهره را برد، پذيرش واقعيت ها و وجود اين جسارت که از ناکرده ها صحبت کنيم، مي تواند نقطه آغازي براي حرکت به سوي حل بحران آب به شمار آيد‎.‎
شافعي غفلت چند ساله اتاق درخصوص پرداختن به موضوع آب را يادآور شد واظهار داشت: اتاق ايران به عنوان مشاور سه قوه وپارلمان بخش خصوصي از موضوع و اهميت جايگاه آب و کشاورزي غفلت داشته و تصميم گرفته شد که اين عقب ماندگي برطرف شود‎.‎
وي تلاش اتاق براي حضور هرچه بيشتر فعالان حوزه کشاورزي در پارلمان بخش خصوصي را خاطرنشان ساخت و گفت : انتظار مي رود با اهتمام به وجود آمده در دوبخش دولت و بخش خصوصي، نتايج سودمندي درحوزه کشاورزي و آب به دنبال داشته باشد‎.‎
براساس اين گزارش،رحيم ميداني، معاون وزير نيرو درامور آب و آبفا نيز برگزاري اينگونه همايش ها را فرصتي براي بررسي وضعيت آب کشور دانست و گفت: نگراني دراين زمينه يک مبالغه يا توهم محسوب نمي شود ، بلکه واقعه اي غم انگيز است‎.‎
وي تصريح کرد: طبق آخرين بررسي ها 60 درصد نياز کشور ازطريق منابع آب زيرزميني تامين مي شود و اين آمار درمناطق و شهرهاي مختلف با يکديگر متفاوت است‎ .‎
به گفته ميداني، برداشت از منابع آب زير زميني موجب بروز پديده نشست زمين در دشت ها شده که درپي آن موجب تخريب و نشست سازه ها در سطح کشور شد‎ .‎
معاون وزير نيرو اضافه کرد: ايران، کشوري خشک يا نيمه خشک است، اما مديريت منابع آبي از مشکلات اين بخش بوده و مسايلي مانند خشکسالي و اقليم، دلايل جانبي اين بحران محسوب مي شوند‎.‎
ميداني با تاکيد بر اينکه ديگر حرف جديدي در رابطه با بحران آب و پيامدهاي ناشي از آن در کشور وجود ندارد، گفت: طي سالهاي گذشته ، واقعيت پذيرفته نشده و با انکار واقعيت، زمان از دست رفته است‎.‎