کد خبر: 6439
تاریخ انتشار: ۱۰ آبان ۱۳۹۳

اعتراض نعمت‌زاده نسبت به انتقال شرکت بازرگانی دولتی

اعتراض نعمت‌زاده نسبت به انتقال شرکت بازرگانی دولتی

چندی پیش انتقال شرکت بازرگانی دولتی به توافق وزرای صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی

  رسید و در هیات دولت تصویب شد اما به گفته مدیر عامل شرکت بازرگانی دولتی، وزیر صنعت، معدن و تجارت نسبت به این موضوع اعتراضاتی داشته که در حال بررسی نهایی است.                                                                                                                                                                                                               علی قنبری - معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: انتقال شرکت بازرگانی دولتی به تصویب هیات دولت رسیده و امور آن در حال انجام است                وی افزود: این انتقال منوط به توافق نهایی دو وزیر صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی است چرا که علیرغم تصویب در هیات دولت نعمت زاده اعتراضاتی نسبت به این انتقال داشته که درحال بررسی نهایی است                                                                                                                                              قانون تمرکز وظایف بازرگانی بخش کشاورزی که از ابتدای امسال اجرایی شدن آن الزامی شده و در پی آن شرکت پشتیبانی امور دام از وزارت صنعت، معدن و تجارت به وزارت جهاد کشاورزی بازگشت، شرکت بازرگانی دولتی نیز به عنوان یک بازوی اجرایی مهم در اجرای این قانون مقرر شد به وزارت جهاد کشاورزی منتقل شود                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    اما از آنجا که انتقال شرکت بازرگانی دولتی به صراحت در قانون نیامده بود، این واگذاری از همان ابتدا در هاله‌ای از ابهام قرار داشت. چرا که عده ای معتقد بودند شرکت بازرگانی دولتی نیز مانند شرکت پشتیبانی امور دام به وزارت جهاد کشاورزی واگذار شود اما برخی دیگر مانند مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت معتقد بودند انتقال شرکت بازرگانی دولتی باید مانند شرکت پشتیبانی امور دام به صراحت در قانون تمرکز وظایف بازرگانی قید می شد                                                                                                                                                                                                                                                                این اختلاف نظرها از ابتدای امسال همچنان بین دو وزارتخانه جهاد کشاورزی و تجارت ادامه داشت تا این که طی جلسات مشترکی، نعمت‌زاده و حجتی انتقال شرکت بازرگانی دولتی را نهایی کردند                                                                                                                                                                                        اما علیرغم انجام توافقات نهایی و تصویب انتقال شرکت بازرگانی دولتی به وزارت جهاد کشاورزی درهیات دولت، پس از گذشت حدود 20 روز این انتقال هنوز انجام نشده است.