کد خبر: 10911
تاریخ انتشار: ۱۵ اسفند ۱۳۹۳
گروه : جهان انرژی

از صد سال پیش تاکنون اقتصاد ایران مبتلا به بیماری‌های متعددی بوده است

از صد سال پیش تاکنون اقتصاد ایران مبتلا به بیماری‌های متعددی بوده است

گروه امورزيربنايي: معاون وزير نفت در امور پتروشيمي گفت: امروزه بنگاه‌هاي اقتصادي کشورمان درمسير جهاني شدن و پيوستن به نظام تجارت جهاني با چالش‌هاي بي‌شماري مواجه اند زيرا

حضور دربازارهاي جهاني و حتي دربازارهاي داخلي مستلزم رقابت با رقباي قدرتمند است که به دليل گستردگي و پيچيدگي فرايندها و ساختارها تنها کساني مي‌توانند در اين صحنه رقابت به بقاي خود ادامه دهند که بتوانند نسبت به خواسته‌ها و انتظارات مشتريان و ذينفعان خود پاسخگو بوده و در کنار آن گوشه چشمي هم به سودآوري و ثروت آفريني داشته باشند. ‏
عباس شعري مقدم درپنجمين جشنواره جايزه تعاليم در صنعت پتروشيمي تصريح کرد: در اين زمينه مطالعات متعددي از نظر شناسايي عوامل کليدي موثر بر بهبود عملکرد سازمان‌ها صورت گرفته که جوايز ملي کيفيت و مدل‌هاي مختلف سازماني نظير دومينگ، بالدريچ از آن جمله است. ‏
مديرعامل شرکت ملي صنايع پتروشيمي ادامه داد: مدل‌هاي تعالي سازماني ابزارهاي قوي هستند که براي سنجش ميزان استقرار اين عوامل در سازمان‌هاي مختلف بکار گرفته مي‌شوند با بکارگيري اين مدل‌ها سازمان‌ها مي‌توانند از يک سو ميزان موفقيت خود را در اجراي برنامه‌‌هاي بهبود در مقاطع مختلف زماني مورد ارزيابي قرار دهند و از سوي ديگر عملکرد خود را با ساير سازمان‌ها به ويژه با بهترين آنها مقايسه کنند. ‏
شعري مقدم اظهار داشت: متأسفانه از يک صد سال پيش تاکنون اقتصاد ايران مبتلا به بيماري‌هاي متعددي بوده است که از مهترين آنها مي‌توان به وابستگي نفت و ساختار دولتي کهنه و پرهزينه آن اشاره نمود. ‏
‏ معاون وزير نفت در امور پتروشيمي تأکيد کرد: خوشبختانه با ابلاغ سياست‌هاي کلي اصل 44 قانون اساسي و اقتصاد مقاومتي گام‌هاي موثري در جهت اصلاح آن برداشته شده است در اين شرايط شرکت ملي صنايع پتروشيمي مانند ديگر سازمان‌هاي توسعه‌اي لباسي نو برتن کرده است.‏
وي افزود: در اين ساختار جديد اقدام به تبيين نقشه راهي شده است که به موجب آن جهشي دوباره در جهت توسعه حادث کرده است ولي اين بار با سرمايه بخش خصوصي و مديريت شرکت ملي صنايع پتروشيمي بسيار اميدوار است که با توفيق گروه مذاکره کننده هسته‌اي به اين مسير راه قادر خواهد بود که جبران عقب ماندگي‌هاي گذشته را نموده و صنعت پتروشيمي کشور را به چشم اندازه سال 1404 برساند. ‏