کد خبر: 11027
تاریخ انتشار: ۱۸ اسفند ۱۳۹۳

ارائه گزارش ناقص، خلاف اخلاق است

ارائه گزارش ناقص، خلاف اخلاق است

واکنش به گزارش رييس پليس

مشاور انجمن خودروسازان در پاسخ به اظهارات رئيس پليس راهنمايي و رانندگي کشور مبني بر اينکه "براساس بررسي‌هاي انجام شده پرايد، پيکان و وانت نيسان پرحادثه ترين خودروها هستند" جوابيه اي را در اين راستا ارسال کرد‎ .‎
داوود ميرخاني رشتي در جوابيه ارسالي با اشاره به اينکه گفته مي شود خودروي پرايد پر تصادف ترين خودروي کشور عنوان کرده چرا همزمان گفته نمي شود که خودروي پرايد پر تعداد ترين خودرو کشور است‎.‎
متن کامل جوابيه در ادامه از نظر مي گذرد‎:‎
‎1- ‎در بسياري از کشورهاي نامسلمان ارائه گزارش ناقص نه تنها خلاف اخلاق بلکه جرم محسوب مي شود ، در دادگاهاي اين کشورها فرد شاهد بايد همزمان 3 قسم را بخورد ، راست ميگويم ، تمام راست مي گويم ، جزء راست نمي گويم‎.‎
‎2-‎تاکيد راقم اين سطور، فراز دوم است ، تمام راست را مي گويم است چون در اکثر مواقع ، گزارش نيمي از واقعيت ، نوعي دوري از واقعيت و شايد حتي خلاف واقعيت باشد‎.‎
‎3- ‎در نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران که آحاد جامعه خود را پيرو رسول مکرمي مي دانند که هدف بعثت خود را پياده سازي مکارم اخلاقي در جامعه ذکر فرموده اند ، بسيار زشت و قبيح است که در گزارشات مسئولين مملکتي رعايت اصول اخلاقي نشود‎.‎
‎4-‎گفته مي شود خودروي پرايد پر تصادف ترين خودروي کشور است اما همزمان گفته نمي شود که خودروي پرايد پر تعدادترين خودروي کشور است‎.‎
‎5-‎هر چند گزاره اول مي تواند بخشي از واقعيت باشد ، اما فقط پس از گفتن گزاره دوم ، مردم جامعه مي توانند قضاوت صحيح و درستي پيدا کنند‎.‎
‎6-‎اگر بخواهيم دقيق تر سخن بگوئيم ، مسئولين مملکتي بايد گزارش صحيح و کاملي از هر واقعيت ، يا برنامه اي ارائه نمايند يعني به غير از ارائه ارقام مطلق ، نسبت هاي مربوطه را هم ارائه نمايند و بگويند تعداد تصادفات خودروي الف به ازاي هر 1000 دستگاه خودروي در حال تردد فلان مقدار است و تعداد تصادفات خودروي ب به ازاي هر 1000 دستگاه خودروي در حال تردد بهمان مقدار است و‎ ....‎
‎7- ‎سعي کنيم با اطلاعات ناقص به مردم ، آنها را را دچار تشويش و قضاوت نابجا نکنيم‎ .‎
مشاور انجمن خودروسازان ايران همچنين در گفتگويي با ايسنا گفت: شيوه فعلي پليس براي تعيين پرتصادف‌ترين خودروهاي کشور، شيوه علمي و دقيقي نيست‎.‎
ميرخاني رشتي با بيان اينکه مبناي سنجش پليس در اين رابطه درست نيست، اظهار کرد: هم‌اکنون در شهرهاي بزرگ کشور تعداد معدودي خودروي پيکان در خيابان‌ها ديده مي‌شود بنابراين بعيد به نظر مي‌رسد که پيکان واقعا يکي از سه خودروي پر تصادف کشور باشد‎.‎
مشاور انجمن خودروسازان ايران ادامه داد:‌ پرايد نيز با فاصله زيادي از ديگر خودروها، پرتيراژترين خودروي در حال توليد بوده و با توجه به آنکه پرتعدادترين خودروي در حال تردد در کشور است، به طور طبيعي تعداد تصادفات آن بايد بيشتر از خودروهاي ديگر باشد‎.‎
وي افزود: بنابراين براي تعيين پرتصادف‌ترين خودروهاي کشور، بايد براساس فرمول سنجش نسبت فراواني خودرو با تعداد تصادفات آن، تعداد خالص تصادفات هر مدل خودرو به نسبت فراواني آن را به دست آورد‎.‎
ميرخاني رشتي با بيان اينکه پليس بايد اعلام کند که هر مدل خودرو به ازاي هر 1000 دستگاه خودروي در حال تردد از آن، چه تعداد سانحه داشته است، تصريح کرد: اين مبناي علمي و دقيق تعيين پرتصادف‌ترين خودروهاي کشور است و نمي‌توان بدون توجه به آن خودرويي را به عنوان پر تصادف‌ترين خودرو اعلام کرد‎.‎
وي خاطرنشان کرد: پليس يک بار براي هميشه شفاف‌سازي کرده و آمار خود از تعداد تصادفات هر مدل خودرو به ازاي هر 1000 دستگاه از آن خودرو که در حال تردد در کشور است را، اعلام کند‎.‎