کد خبر: 5219
تاریخ انتشار: ۲۵ شهریور ۱۳۹۳

اخبار کوتاه امورزیربنایی ۲۶ شهریورماه

اخبار کوتاه امورزیربنایی ۲۶ شهریورماه

قطار سریع السیر به ایستگاه بی‌پولی رسید

مدیر طرح کلان ملی قطار سریع السیر در خصوص اجرایی شدن و آخرین وضعیت این طرح توضیح داد و گفت: اکنون این پروژه پیشرفتی با سرعت پایین دارد و به دنبال یک دستگاه اجرایی هستیم که بتواند بودجه ای را در اختیار این پروژه قرار دهد تا اجرایی شود‎.‎محمدحسن بازیار در گفتگو با مهر گفت: اکنون همه طرح های کلان ملی دچار وقفه شده اند و در طی مدت زمانی پیشرفتشان کند شده است که طرح قطار سریع السیر هم بر همین منوال پیش می رود‎.‎بازیار اظهار داشت: ما از ابتدای شروع اجرای این طرح تا قبل از سال ۱۳۹۳ پیشرفت چشمگیری داشته ایم و بعد از قرار گرفتن در وضعیت نامشخص طرح های کلان ملی، پیشرفت پروژه کند شد‎.‎وی با توضیح اینکه پروژه ایجاد فناوری سامانه حمل و نقل سریع ریلی از ابتدا تا یک سال و نیم طبق برنامه پیش رفت، یادآور شد: از ۶ ماه پیش به دلیل اینکه دیگر بودجه ای در اختیارمان قرار نگرفت، پیشرفت چندانی نداشته ایم ولی هنوز به کار خود برای اجرایی شدن پروژه ادامه می دهیم‎.‎بازیار با بیان اینکه البته در اجرای این طرح، با سرعت و کیفیت قبلی پیش نمی رویم، افزود: تا زمانی که دولت در خصوص پروژه های مهم و غیر مهم تصمیم گیری کند ما این پروژه را ادامه می دهیم، چرا که قطار سریع السیر برای کشور در آینده آثار اقتصادی مهمی دارد‎.‎وی با بیان اینکه بودجه اختصاص یافته به طرح قطار سریع السیر تنها یک درصد از بودجه کلی بوده است، اذعان داشت: ما در این طرح با همان یک درصد بودجه ۸درصد طرح را پیش بردیم ولی از بعد از عدم تخصیص بودجه پیشرفت طرح به کندی پیش رفت‎.‎

اجرای مسکن اجتماعی - حمایتی در بافت فرسوده
معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه برنامه‌های دولت در بخش مسکن اجتماعی - حمایتی با طرح‌ها و برنامه‌های بهسازی و نوسازی همراستا شده است، گفت: کارگروه تدوین برنامه ششم توسعه در بخش بهسازی و نوسازی شهری راه‌اندازی شد‎.‎محمدسعید ایزدی در گفتگو با مهر با اشاره به بازتدوین سندملی راهبردی بازآفرینی پایدار محدوده های بافت فرسوده، اظهار داشت: مطالعات و توانمندسازی سکونتگاه‌های غیررسمی ۱۴ شهر به مساحت ۴۵ هزار هکتار انجام شده است‎.‎وی با بیان اینکه مشارکت در تهیه طرح بهسازی و نوسازی در ۸ شهر با کمک شهرداری ها به مساحت ۱۹۹۰ هکتار هم از دیگر اقدامات در حوزه بافت های فرسوده بوده است، بیان کرد: این طرح ها در ستادهای استان و کمیسیون ماده ۵ هر استان تصویب شد‎.‎مدیرعامل شرکت عمران و بهسازی شهری ایران به برنامه های دولت در بخش مسکن اجتماعی اشاره کرد و افزود: برنامه‌های دولت در بخش مسکن اجتماعی - حمایتی با طرح ها و برنامه‌های بهسازی و نوسازی محلات فرودست همراستا شده است که براین اساس با استفاده از ظرفیت بافت‌های فرسوده این برنامه‌ها به اجرا برسد‎.‎وی به تهیه بسته‌های تشویقی - حمایتی دولت برای پرداخت وام نوسازی و وام ودیعه مسکن اشاره کرد و افزود: برای سیاست گذاری در بخش بافت های فرسوده در آینده، کارگروه تدوین برنامه ششم توسعه در بخش بهسازی و نوسازی شهری راه اندازی شده است‎.‎ایزدی تصریح کرد: طرح جامع مسکن در محدوده‌های هدف در قالب برنامه اسکان پایا که به نوسازی محله‌ای با رویکرد توانمندسازی و مشارکت ساکنان می‌پردازد هم تهیه شده است‎.‎

‎ ‎