کد خبر: 5636
تاریخ انتشار: ۰۸ مهر ۱۳۹۳

اجرای اصل ۴۴ تیر خلاص را به اقتصاد کشور زد

اجرای اصل ۴۴ تیر خلاص را به اقتصاد کشور زد

اجراي اصل 44 تير خلاص را به اقتصاد کشور زد
گروه توليد: رييس هيات عامل سازمان توسعه و نوسازي صنايع ايران (ايدرو) گفت: با اجراي اصل 44 قانون اساسي، سازمان هاي توسعه اي کشور از حيز انتفاع (ماموريت اصلي) خارج شدند و تنها به نظاره گر اوضاع اقتصادي پرداختند‎.‎


سيدرضا نوروز زاده افزود: در اجراي اصل 44 قانون اساسي، تير خلاص به اقتصاد کشور زده شد به گونه اي که نه تنها خصوصي سازي انجام نشد بلکه رهاسازي صورت گرفت‎.‎
وي با بيان اينکه هم اکنون مواد 34 تا 38 اين قانون از سوي دولت در حال بازنگري است، اظهار داشت: با انجام اين موضوع پيش بيني مي شود بيش از 40 هزار ميليارد تومان آزاد خواهد شد که در اين خصوص اعضاي اتاق هاي بازرگاني بايد بيشتر فعال شوند‎.‎
رييس هيات عامل ايدرو سپس تصريح کرد: اين سازمان بدنبال رفع ابهام براي فعاليت بخش خصوصي است ضمن اينکه به هيچ عنوان نمي خواهد رقيب اين بخش باشد‎.‎
نوروززاده اضافه کرد: سازمان هاي توسعه اي از جمله ايدرو بايد رهبري را بعهده بگيرند و حلقه اتصال بخش خصوصي با دولت‎.‎