کد خبر: 10082
تاریخ انتشار: ۱۸ بهمن ۱۳۹۳

اتاق بازرگانی می تواند مشکلات اقتصادی مردم را رفع کند

اتاق بازرگانی می تواند مشکلات اقتصادی مردم را رفع کند

سخنگوي ستاد ائتلاف بزرگ:‏

گروه بازار: سخنگوي ستاد ائتلاف بزرگ بر رفع مشكلات اقتصادي مردم از طريق اتاق بازرگاني تاكيد كرد.‏
ابوالفضل روغني گلپايگاني با بيان اين مطلب، گفت: يكي از اولويت‌هاي اعضاي هيات نمايندگان اتاق بازرگاني به ويژه اعضاي ستاد ائتلاف بزرگ، برطرف كردن مشكلات معيشتي مردم است به گونه‌اي كه اتاق بازرگاني مي‌تواند با انتقال مشكلات مردم به قواي سه گانه زمينه ارتقا و بهبود زندگي شهروندان را رقم بزند.‏
وي با اشاره به اين كه اتاق بازرگاني نقش مشاور براي سه قوه در كشور را دارد، خاطرنشان ساخت: شايد اتاق‌هاي بازرگاني توان اجرايي نداشته باشند اما حضور در جلسات سران 3 قوه در كشور و انعكاس مشكلات مردم، نقطه قوت آن‌ها به شمار مي‌رود ضمن آن كه تا كنون نيز قوانين خوبي نظير قانون حمايت از توليد و نيز رفع قوانين مزاحم براي فعاليت ساده‌تر بخش‌هاي توليدي و كشاورزي و صنعتي از جمله اين آثار مثبت مشاوره  اتاق با دولت بوده است.‏
نايب رييس كميسيون صنايع اتاق ايران، با تاكيد بر حضور حداكثري مشاركت در اين دوره از انتخابات اتاق‌هاي بازرگاني تصريح كرد: يكي از الويت‌هاي ما در دوره هشتم، تشويق به مشارکت بيش‌تر نسبت به دوره‌هاي گذشته انتخابات است كه تاكنون نيز اين امر با افزايش تعداد نامزدهاي انتخابات محقق شده است و اميدواريم در نهايت مشاركت راي دهندگان نيزافزايش يابد.‏
روغني يادآور شد: افزايش توانمندي تشكل‌ها از اولويت‌هاي اصلي در اين دوره است به طوري كه اعضاي ستاد ائتلاف بزرگ درصدد ايجاد اتاقي چابك و شفاف و پاسخگوست.‏
وي با بيان آن كه برنامه‌هاي اين ستاد به زودي در اختيار رسانه‌ها قرار خواهد گرفت، تصريح كرد: در واقع مهم‌ترين هدفمان، خروج هم صدايي از اتاق و تحقق هم صدايي در راستاي حل مشكلات اقتصادي است به گونه‌اي امكان بيان ديدگاه‌هاي مختلف از سوي همه اعضا وجود داشته باشد و در نهايت بهترين تصميم اخذ شود.‏
ريس سنديكاي چوب و كاغذ ايران، با تاكيد بر ترويج هرچه بيش‌تر خصوصي سازي و نيز اجراي گسترده‌تر اصل 44 قانون اساسي گفت: از آنجا كه اتاق محلي براي تبادل نظرات مختلف است، شرايط بايد به گونه‌اي فراهم شود تا قوانين دست و پا گير به منظور اجراي هرچه بهتر اصل 44 در كشور رفع شده و در ازاي آن قوانين مربوط به تسريع در روند خصوصي سازي نهادينه شود.‏
روغني با اشاره به اين كه اتاق داراي ظرفيت‌هاي متعددي است، گفت: خوشبختانه دولت يازدهم براي تداوم جلسات شوراي گفت و گو آمادگي كامل دارد كه اين امر نشان دهنده عزم دولت براي تعامل بيش‌تر با بخش خصوصي است و ما هم از اين اتفاق مهم و مطلوب استقبال كرده تا با ارائه مشاوره مناسب به دولتمردان زمينه برطرف شدن مشكلات اقتصادي فراهم شود.