کد خبر: 11586
تاریخ انتشار: ۲۲ فروردین ۱۳۹۴

آینده طرح تحول سلامت در گرو تجمیع بیمه ها

آینده طرح تحول سلامت در گرو تجمیع بیمه ها

اگر قانون را فصل‌الخطاب بدانيم، فقط حدود 11 ماه ديگر براي تجميع بيمه‌هاي سلامت، زمان باقي‌مانده است.

بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه، بايد همه سازمان‌هاي بيمه‌گر که در حوزه سلامت فعاليت مي‌کنند، تا پايان اين برنامه کلان در سازمان بيمه سلامت تجميع شوند. با آن که طي چند سال اخير 17 سازمان بزرگ بيمه گر و در راس آنها سازمان تامين اجتماعي بر طبل مخالفت با ادغام کوبيده اند، اما روز گذشته وزير رفاه، آب پاکي را روي دست همه مخالفان ريخت و از يکسان شدن خدمات و ضوابط بيمه هاي پايه درماني خبر داد. علي ربيعي با صراحت گفت: در ارديبهشت امسال، چگونگي اجراي موضوع بسته خدمات درماني يکسان را اعلام و بخشنامه مي کنم. اين خبر يعني اين که بالاترين مقام مسئول بيمه ها با تجميع بيمه ها در سال پيش رو موافق است و اگر اين اتفاق بيفتد، شايد بتوان آن را بزرگ ترين اتفاق بيمه اي طي چند سال اخير به حساب آورد. موضوع تجميع بيمه هاي سلامت، سال هاي سال است که در محافل مختلف حوزه سلامت و حوزه بيمه ها مطرح مي شود و اغلب کارشناسان بر اين باورند که با ادغام بيمه هاي سلامت، ارائه خدمات سلامت به مردم متحول خواهد شد و شاهد اتفاقي مثبت در نظام بيمه اي خواهيم بود. ‏