کد خبر: 12028
تاریخ انتشار: ۰۴ اردیبهشت ۱۳۹۴

آغاز به کار اتاقی با الگوی دولت‏

آغاز به کار اتاقی با الگوی دولت‏

هيات رئيسه اتاق بازرگاني تهران امروز انتخاب مي شوند


علي شفائي:
اولين نشست هيات نمايندگان دوره هشتم اتاق بازرگاني تهران با دستورکار انتخاب هيات رئيسه برگزارمي شود.‏
به گزارش خبرنگار جهان اقتصاد، اعضاي هيات نمايندگان اتاق بازرگاني تهران امروز در حالي براي انتخاب هيات رئيسه گرد هم مي‌آيند که خبرهاي منتشرشده از منابع نزديک به گروه ائتلاف فردا که 35 کرسي از 60 جاگاه هيات نمايندگان اين اتاق را در دست دارد، از تعيين هيات رئيسه در جلسات داخلي اين گروه حکايت مي‌کند.
در حاليکه پس از برگزاري انتخابات اتاق بازرگاني و کسب نتيجه دور از انتظار به دست آوردن 35 گرسي توسط يک گروه، همه چيز منوط به تصميم‌گيري داخلي اين مجموعه شد، حضور يحيي‌آل‌اسحاق چهره سرشناس طيف سنتي و از اعضاي اثرگذار مجمع فعالان توسعه در گروه ائتلاف فردا، موجب شد تا وي به عنوان گزينه اول رياست بر اتاق تهران مطرح شود.‏
اما با نزديک شدن به زمان برگزاري اولين نشست هيات نمايندگان اتاق تهران در دور جديد، خبرهايي از مذاکرات خصوصي ميان آل‌اسحاق و برخي اعضاي ائتلاف فردا مبين اين واقعيت بود که ابقاء وي در صندلي رياست قطعي نيست.
اين احتمال زماني بيشتر سنديت يافت که خبرهايي مبني بر انجام نشست داخلي ميان چهره‌هاي سرشناس ائتلاف فردا و تعيين هيات رئيسه مطرح شد.‏
نشستي که در آن چهره‌هاي ديگري چون اعلاءميرمحمدصادقي که در اين دوره به عنوان نماينده دولت هيات نمايندگان را همراهي مي‌کند، نيز حضور داشتند. اما نتيجه اين نشست در حالي به رياست مسعود خوانساري منتهي شد که تصميم‌ اتخاذ شده از رأي‌گيري داخلي گروه پيروز فراتر بود و برخي چهره‌هاي جامانده در انتخابات که خبرهاي غيررسمي از اعلام حمايت ايشان در روزهاي قبل از انتخابات در نشست‌هاي محرمانه با سران ائتلاف فردا منتشرشده نيز در تعيين ترکيب هيات رئيسه حضور داشتند.
از خبرهاي حاشيه‌اي ديگر بروز اختلاف در ميان چهره‌هاي شاخص ائتلاف فردا بود که البته صحت خبر رياست خوانساري بر اتاق تهران به منزله تکذيب همه گفته‌ها از وجود اختلاف است.
نکته قابل توجه ديگر که مي‌تواند صحت اين خبر رازير سوال ببرد، مسير انتشار آن بود، چراکه با وجود حضور اعضاي ستاد رسانه‌اي گروه ائتلاف فردا در يکي دو رسانه منصوب به اين گروه، انتشار خبر از مبادي رسانه‌اي ديگر خود علامت سوالي است که مي‌تواند متوجهخ صحت خبر و يا حداقل ترديد ايشان در ترکيب هيات رئيسه تعيين شده در جلسه باشد.
آنچه مسلم است، ميان طيف‌هاي صاحب رأي در اتاق‌هاي بازرگاني سراسر کشور، بر سر تقسيم کرسي‌هاي هيات رئيسه مذاکراتي انجام شده و همچنان در حال پيگيري است و روند اين مذاکرات پيرامون اتاق بازرگاني پايتخت به عنوان مهمترين اتاق بازرگاني کشور پس از اتاق ايران، مذاکرات جدي‌تر بود و حساسيت بيشتري دارد.‏
‏***اتاقي با الگوبرداري از دولت
در روزهاي ابتدايي شکل‌گيري ائتلاف فردا کمتر فرد و گروهي براي ايشان سهم قابل توجهي در اتاق بازرگاني قائل بود و قريب به اکثريت کارشناسان تقابل جدي را ميان طيف سنتي و حاکم که در قالب ائتلاف بزرگ وارد ميدان شه بودند با گروه تحول‌خواهان مي دانستند.‏
با نزديک شدن به زمان به تدريج نظر کارشناسان تغيير کرد تا جاييکه در روزهاي پاياني حتي سرليست‌هاي برخي از گروه‌ها براي خود سهم حداقلي پيش‌بيني کرده و انتلاف فردا را پيروز ميدان مي دانستند،‌ تا جاييکه تعدادي از نامزدهاي طيف‌هاي ديگر با برقراري ارتباط تلاش مي‌کردند تا خود را به اين گروه و سرليست‌هاي آن نزديک کنند، تا جاييکه برخي تحليل‌گران چرخش چهره‌هاي شاخص برخي گروه‌‌ها را يکي از عوامل موفقيت بي‌سابقه ائتلاف فردا براي کسب اين تعداد کرسي دانسته‌اند.‏
گذشته از برنامه‌ها و عملکرد تبليغاتي اين گروه براي جذب صاحبان رأي، ساختار ائتلاف فردا که امروز شاکله اصلي اتاق بازرگاني تهران را تشکيل مي‌دهد، در نوع خود قابل توجه است.
اگرچه همواره در دوره‌هاي مختلف اتاق بازرگاني با دولت رابطه خوبي داشته، اما تا به امروز هيچگاه اتاق بازرگاني به عنوان عالي‌ترين نهاد بخش خصوصي براي ساختار خود از دولت الگوبرداري نکرده‌است.‏
ائتلاف فردا که به واسطه حضور 35 عضو از 40 عضو آن تشکيل‌دهنده بدنه اصلي اتاق تهران است، در مسير ايجاد خود خواسته يا ناخواسته از ساختار دولت الگوبرداري کرده‌است.
دولت تدبير و اميد را شايد بتوان به نوعي دولت وحدت ملي دانست چراکه دکتر روحاني در کابينه از وزراء و مديران ارشد دولت‌هاي مختلف استفاده کرده است، الگويي که در شکل‌گيري ائتلاف فردا مورد توجه قرارگرفت و براي بست ليستي 40 نفره از افرادي دعوت شد که پيش از اين در گروه‌ها و طيف‌هاي ديگر حضور داشته‌اند.
چنانکه فارق از 5 نماينده منتخب گروه‌هاي ديگر و 20 نماينده دولت، در جمع افرادي که امروز در هيات نمايندگان اتاق تهران به عنوان اضعاي گروه ائتلاف فردا حضور دارند، چهره‌هايي از طيف سنتي،‌مجمع فعالان توسعه، تحول‌خواهان و پيشگامکان وفاق مي توان حضور دارند.‏
حال اينکه الگوبرداري از ساختار دولت تا چه اندازه مي‌تواند موجب افزايش تعامل اتاق بازرگاني با دولت شود و آيا اتاق تهران هم چون دولت مي‌تواند نظرات مختلف افراد با نگرش‌ها مختلف را در قالب انديشه‌اي واحد مديريت کند،‌ روندي غيرقابل پيش‌بيني است.
***فرصتي براي تغيير
يک دست و همسو بودن هيات نمايندگان اتاق بازرگاني به همان اندازه که مزاياي به دنبال دارد، مي تواند معايب و نقاط ضعفي نيز داشته باشد، اما تغيير يکباره و قابل توجه ترکيب هيات نمياندگان اتاق بازرگاني نسبت به دوره‌هاي قبل مي‌تواند امتياز و فرصتي کم نظير براي ايجاد تحول در اين تشکل مادر اقتصادي باشد.
در حاليکه بسياري به ساختار و عملکرد اتاق بازرگاني تهران انتقاد داشته و نقاط ضعفي چون رئيس محوري، بي توجهي به تشکل‌ها، فراموشي مأموريت‌ها،‌ سياست‌‌زدگي و ساختار اداري بسته و غيرقابل نفوذ آن‌را مورد سؤال قرارمي‌دادند،‌ حضور ترکيب جديد که حداقل وابستگي را به دوره‌هاي قبلي دارد، مي تواند به عنوان امتيازي مثبتي باشد براي تغيير و تحول بدون آنکه اعضاي جديد نگران زيرسؤال رفتن عملکرد گذشته خود در رأس اين نهاد بخش خصوصي باشند.‏
از سوي اتاق بازرگاني اين فرصت را دارد تا با ورود به مسوليت‌هاي اصلي خود براي حمايت و توانمندي بخش خصوصي، شرايطي را فراهم آورد تا در اولويت قرارگرفتن بخش خصوصي در اقتصاد کشور از شعار به عمل تبديل شود.‏