کد خبر: 6793
تاریخ انتشار: ۲۳ آبان ۱۳۹۳
گروه : فرهنگ

آزادی بیان مقدم بر مسئولیت اجتماعی مگر «آزادی غیرمسئولانه» هم داریم؟

آزادی بیان مقدم بر مسئولیت اجتماعی  مگر «آزادی غیرمسئولانه» هم داریم؟

مجید رضائیان مدرس روزنامه نگاری انتخاب عبارت «آزادی مسئولانه» را به عنوان شعار نمایشگاه مطبوعات، غیردقیق ارزیابی کرد و گفت: ابتدا باید بر آزادی بیان روزنامه نگار تاکید کرد و بعد از او مسئولیت اجتماعی بخواهیم.

مجید رضائیان مدرس رشته روزنامه نگاری با حضور در غرفه مهر در بیستمین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری ها درباره شعار این دوره «رسانه؛ آزادی مسئولانه» آن را واجد یک سوء تفاهم دانست و گفت: ما مفهومی به نام «آزادی بیان» داریم و منظور از این اصل هم آزادی بیان برای همه است که فقط برای یک عده خاص. پس ابتدا باید بر همین مقوله تاکید کرد و اصلی آزادی بیان را بپذیریم و در قدم بعدی بگوئیم که روزنامه نگار از چه حقوقی برخوردار است که مهمترین آنها مصونیت اوست مثل قضات و دیپلمات ها و بعد از این مرحله بپرسیم که روزنامه نگار چه مسئولیتی دارد؟

وی افزود: از تصریح درباره آزادی بیان نباید هراسید یا نگران بود؛ یک روزنامه نگار همان اندازه که از آزادی بیان به عنوان نماینده افکار عمومی برخودار است، طبیعتاً در مقابل آنچه که منتشر می کند، مسئولیت اجتماعی هم دارد ولی الان در تاکیدی که در این شعار هست، ما بخش دوم یعنی مسئولیت اجتماعی را داریم ولی آزادی بیان را نداریم. مگر آزادی غیرمسئولانه هم داریم که ما از آزادی مسئولانه حرف می زنیم؟

رضائیان همچنین در بررسی رویکرد دولت یازدهم در مقوله تامین آزادی بیان برای روزنامه نگاران گفت: به عقیده من دولت در طول این یک سال خیلی صادقانه در این زمینه تلاش کرده است که این زمینه را ایجاد کند ولی ما تا رسیدن به یک چارچوب و یک سند مورد توافق در مورد فعالیت رسانه ها، تکالیف قانونی آنها و همچنین نهایی شدن بحث هایی که در خصوص قوانین و لوایح این حوزه مطرح است، فاصله داریم و تا زمانی هم که در این خصوص با همدیگر رو در رو گفتگو نکنیم و تشکل های صنفی هم احیا نشوند، کار دولت برای تحقق آزادی بیان دشوارتر می شود.

اضافه کرد: برای دولت هم بهتر این است که تشکل های صنفی در حوزه روزنامه نگاری بیایند و به یک اجماع برسند و عجالتاً یک خانه مطبوعات و یا خانه رسنه تشکیل شود و آنها باید متولی این مسائل شوند. این کار دولت را هم در تامین آزادی بیان برای رسانه ها ساده تر می کند. اما ارزیابی من این است که دولت تلاش خودش را برای ایجاد این زمینه ها انجام داده اما باید این زمینه ها هم فراهم شود تا ما به آنچه بخواهیم، برسیم.