کد خبر: 6816
تاریخ انتشار: ۲۳ آبان ۱۳۹۳

آخرین وضعیت وصول مطالبات بانک ملی از گروه آریا

آخرین وضعیت وصول مطالبات بانک ملی از گروه آریا

مدیر عامل بانک ملی گفت :به دنبال پیگیری وصول مطالبات بانک ملی از گروه آریا و براساس اقدامات قضایی صورت گرفته و توافقات اولیه قرار بود 63 درصد از سهام گروه ملی فولاد ایران به بانک ملی، 4 درصد بانک سپه و 2 درصد به بانک رفاه بابت بخشی از رد دیون گروه آریا واگذار شود.

مدیرعامل بانک ملی با تاکید بر ضرورت بررسی و نظارت دادستانی برای بازپرداخت بدهی های امیر منصور آریا به بانک ملی، گفت: ارزش سهام در نظر گرفته شده برای بازپرداخت بدهی آریا کمتر از برآورد اولیه است.