کد خبر: 11192
تاریخ انتشار: ۲۴ اسفند ۱۳۹۳

آخرین خبر ها از مزایده سرخابی‌ها

آخرین خبر ها از مزایده سرخابی‌ها

مشاور رئيس سازمان خصوصي سازي گفت: مذاکراتي براي خريد سرخابي‌ها انجام شده، اما چون جلسه هيئت واگذاري شرايط جديد را اعلام نکرده، هر توافقي منوط به اين شرايط است‎.

سيد جعفر سبحاني در مورد مزايده سرخابي‌ها، اظهار داشت: تاکنون از سوي اشخاص حقيقي و حقوقي مذاکراتي صورت گرفته، اما با توجه به اينکه هيأت واگذاري هنوز تصميمي نگرفته است، همه مذاکرات منوط به تصميمات اين هيأت است. مشاور رئيس سازمان خصوصي‌سازي با بيان اينکه شرکت‌هاي دولتي نمي‌توانند وارد مزايده شوند، تصريح کرد: شرکت‌هايي که اساسا 51 درصد سهام آنها مربوط به کارکنان و 49 درصد آن دولت است، شبه دولتي يا خصوصي ناميده مي‌شوند.