کد خبر: 10595
تاریخ انتشار: ۰۵ اسفند ۱۳۹۳
گروه : جهان انرژی

آب در یک سوم کشور جمع و نیاز آبی در همه جا پخش است

آب در یک سوم کشور جمع و نیاز آبی در همه جا پخش است

معاون فني و پژوهشي شرکت توسعه منابع آب و نيروي ايران گفت: ما توزيع مکاني و زماني مناسبي در کشور نداريم

و آب در حدود يک‌سوم کشور جمع و نياز در کل کشور پخش شده است که يکي از راهکارها انتقال اب بين حوضه‌اي است اما به‌طور قطع به‌عنوان نخستين راهکار مدنظر نيست و براي اين کار يک‌سري شرط‌هاي منطقي لحاظ مي‌شود‎.‎
عيسي بزرگ‌زاده گفت: حجم بارش‌هاي کشور بيش از 400 ميليارد مترمکعب در سال است که از اين مقدار حدود 92 ميليارد به روان‌آب تبديل مي‌شود و 25 ميليارد مترمکعب در زمين نفوذ مي‌کند‎.‎
وي افزود: با احتساب 13 ميليارد مترمکعب مجموع آب‌هاي ورودي به کشور، حدود 130 ميليارد مترمکعب آب تجديدشونده در کشور داريم که با در نظر گرفتن دوره‌هاي خشک‌سالي، منابع آب تجديدشونده به 115 ميليارد مترمکعب محدود شده است‎.‎
وي با بيان اينکه ايران دچار تنش آبي شده است، گفت: هم‌اکنون سرانه مصرف آب در کشور کمتر از 1700 مترمکعب است درحالي که براساس استانداردهاي بين‌المللي، سرانه 1710 مترمکعب مرز تنش آبي، 1000 مترمکعب مرز کمبود آب و 500 مترمکعب مرز فقر مطلق آبي محسوب مي‌شود‎.‎
معاون فني و پژوهشي شرکت توسعه منابع آب و نيروي ايران اظهار داشت: پهنه جغرافيايي جمهوري اسلامي ايران به‌گونه‌اي است که همين مقدار کم بارش به‌صورت يکنواخت در کشور توزيع نشده است و عمده بارش‌ها در زاگرس و اندکي در البرز صورت مي‌گيرد‎.‎وي افزود: 56 درصد بارندگي سالانه در 30 درصد پهنه کشور اتفاق مي‌افتد‎.‎
وي ميزان سرانه آب تجديدپذير هر ايراني را نصف سرانه آب در آسيا و اروپا عنوان کرد و گفت: همچنين سرانه آب تجديدپذير در ايران يک‌نهم آمريکاي شمالي و يک‌چهارم ميانگين جهاني است‎.‎
معاون فني و پژوهشي شرکت توسعه منابع آب و نيروي ايران با اشاره به چگونگي توزيع بارش‌ها در کشور، گفت: اگرچه متوسط بارش سالانه ما حدود 230 ميلي‌متر است اما ميزان بارش‌ها در نقاط مختلف کشور از 50 ميلي‌متر در مناطق مرکزي و کويري کشور تا 1600 ميلي‌متر در نواحي درياي خزر متغير است‎.‎
بزرگ‌زاده افزود: مناطق غربي و خوزستان با اختصاص 12 درصد از مصرف، حدود 50 درصد از روان‌آب‌ها را به خود اختصاص داده است‎.‎
معاون فني و پژوهشي شرکت توسعه منابع آب و نيروي ايران يادآور شد: حدود 28 درصد از پهنه کشور از بارشي کمتر از 100 ميلي‌متر برخوردار است‎.‎
وي با بيان اينکه متاسفانه در چنين شرايطي مردم به فرهنگ زندگي در کشوري که با کمبود بارش مواجه است، عادت نکرده‌اند، گفت: هر گوشه‌اي از کشور، آب آشاميدني و شرب يافت مي‌شود و حتي آب شرب با آب کشاورزي از يکديگر تفکيک نشده‌اند‎.‎
معاون فني و پژوهشي شرکت توسعه منابع آب و نيروي ايران سرانه مصرف و توليد آب در کشور را نامتناسب ارزيابي کرد و گفت: سرانه مصرف آب در کشور بين 1500 تا 1800 مترمکعب است درحالي که سرانه آب تجديدشونده کمتر از 1700 مترمکعب است‎.‎
معاون فني و پژوهشي شرکت توسعه منابع آب و نيروي ايران تاکيد کرد: کنترل صحيح آب و سپس مديريت مصرف صحيح جزو بهترين راهکارهاست و بي‌گمان سدسازي و انتقال آب بين حوضه‌اي نخستين گزينه نيست‎.‎