آغاز رسمی طرح ادغام شرکت ارتباطات ثابت با مخابرات ایران ‏

0
۳۰۱ بازدید

گروه امورزیربنایی: با توجه به تصمیم هیئت مدیره شرکت مخابرات ایران و با دستور مدیرعامل، فرآیند ادغام وظایف شرکت ارتباطات ثابت در شرکت مخابرات ایران رسما آغاز شد‎

بر همین اساس در احکام جداگانه ای از سوی مهندس کاظم ابراهیمی ، مدیرعامل شرکت مخابرات ایران آقایان محمدعلی باطنی با حفظ سمت به عنوان مسئول حوزه و نیروهای معاونت توسعه سرمایه انسانی ، کمال بیگدلی با حفظ سمت به عنوان معاونت مالی و محمدرضا حاجی محمدی با حفظ سمت سازمانی به عنوان معاونت شبکه و فناوری اطلاعات شرکت ارتباطات ثابت منصوب شدند‎.‎
بدین ترتیب کلیه وظایف معاونتهای نیروی انسانی ، مالی و فناوری اطلاعات شرکت ارتباطات ثابت به ترتیب در معاونت های توسعه منابع انسانی، مالی و پشتیبانی و فناوری اطلاعات شرکت مخابرات ایران ادغام شد و تا تصویب ساختار جدید، تمامی کارکنان، با احکام قبلی و شرح وظایف تعریف شده زیرنظر معاونین مذکور فعالیت خواهند کرد‎.‎

(Visited 1 times, 1 visits today)

لینک کوتاه مطلب : https://jahaneghtesad.com/?p=6551