استعفای شهردار و چند نکته

محمود میرلوحی-عضو شورای شهر

مردم تهران در انتخابات شورای شهر به صورت گسترده‌ای حاضر شدند و به لیستی متفاوت و متمایز رای دادند. اعتماد مردم به جریان اصلاحات در انتخابات شورای شهر براصلاح ‌طلبان این تکلیف را بار می‌کند که به گذشته باز نگردند و با قدرت هرچه تمام تر به وعده‌هایی که به مردم داده‌اند جامع عمل بپوشانند. استعفای آقای نجفی البته به هر دلیلی از جمله بیماری ایشان و حتی سیاسی باشد، نمی‌تواند خللی از آنچه مردم از مجموعه شورای شهر خواسته اند ایجاد کند و اعضای شورای شهر قصد ندارند راهی را که تا این لحظه پیموده‌اند و شفافیت نسبی که توسط آنها و شهردار محترم تهران تا این لحظه ایجاد کرده‌اند را باز گردند. هرچند شهردارتهران استعفا داده‌اند اما به هرطریق این اعضای شورای شهر هستند که در مورد ابقاء وی  و حتی قبول استعفای آقای نجفی تصمیم‌گیری‌خواهند کرد. هرچند آنها سعی می‌کنند که نجفی به عنوان مدیری تحولگرا در راس شهرداری تهران قرار داشته باشد، آقای نجفی دلیل استفاء خود را مشکلات شخصی از جمله بروز بیماری عنوان کرده است اما نه اذهان عمومی جامعه و نه اعضای شورای شهر نمی تواند قانع شود که دلیل استفای ایشان فقط این مورد باشد. چه آقای نجفی در این پست بمانند و چه بروند این دوره با تلاش های ایشان یک دوره درخشان خواهد بود که جلوی رانت خواری ها گرفته شده می‌توان از این دوره کوتاه نیز به عنوان یک دوره موفق در مدیریت شهری نام برد.  مسیر ایجاد شفافیت، تنها مسیر موردتایید اعضای شورای شهر است که به آن حتی بدون حضور مدیر توانمندی مانند آقای نجفی ادامه خواهند داد. هر چند جایگزین تا این لحظه برای نجفی در نظرگرفته نشده است اما، به طور قطع اگر شورا قرار باشد شخص دیگری را برای این پست در نظر بگیرد باید کسی را انتخاب کند که دارای  ویژگی‌ها مد نظر آرمان‌های شورای شهر بر اساس رای مردم باشد. آنچه در آینده باید در شهرداری مورد بازبینی قرار بگیرد وضعیت نیروی انسانی این مجموعه است. این که در آینده بتوانیم شهرداری را از لحاظ کیفیت و تخصص ارتقا دهیم و شرایط مناسب تری برخوردار شود از برنامه های اصلی شورا است. ما اکنون می‌بینیم که دانشگاه های مهم کشور در تهران قرار دارد و سال هاست چهرهای علمی و متخصص و تحصیل کرده از دانشگاه های شریف و تهران امیرکبیر  فارغ التحصیل شده اند اما هرگز از این نیروهای متخصص در مدیریت شهری استفاده نشده است و در عوض افراد بازنشسته و نا کارآمد سازمانی و جناحی خود را در پست های مدیریتی بکار گرفته اند. درحالی که عقل می‌گوید باید از جوانان استفاده کرد از این رو تغییر در ساختار شهرداری و به منظور استفاده از نیروهای متخصص در دستور کار آینده شهرداری و شورای شهر قرار دارد.

نظرات شما

×

Comments are closed.