|آرشیو خبرها

انگلیس به دنبال راه اندازی ارز دیجیتالی

انگلیس به دنبال راه اندازی ارز دیجیتالی

۳۱ فروردین ۱۴۰۰

وزیر خزانه داری انگلیس- در کنفرانسی در خصوص فناوری های مالی گفت: یک کارگروه جدید بین وزارت خزانه داری و بانک مرکزی تشکیل شده است تا با همکاری یکدیگر روی پتانسیل های استفاده از ارزهای دیجیتالی در نظام مالی و پولی کشور تمرکز کنند.