|آرشیو خبرها

کنترل ۸۰۰ میلیون مترمکعب از سیلاب های اخیر با اجرای طرح های آبخیزداری و آبخوانداری

کنترل ۸۰۰ میلیون مترمکعب از سیلاب های اخیر با اجرای طرح های آبخیزداری و آبخوانداری

۱۶ آذر ۱۳۹۹

مدیرکل دفتر کنترل سیلاب و آبخوانداری سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور گفت: طرح های آبخیزداری و آبخوانداری اجرا شده در جنوب غرب کشور با آبگیری بین ۵۰ تا ۱۰۰ درصد ظرفیت خود، بیش از ۸۰۰ میلیون مترمکعب از بارش ها و سیلاب های اخیر را کنترل کردند.