|آرشیو خبرها

ضرورت افزایش کیفیت و استمرار نظارت فعالیت های گردشگری برای دوران پساکرونا

ضرورت افزایش کیفیت و استمرار نظارت فعالیت های گردشگری برای دوران پساکرونا

۱۸ آذر ۱۳۹۹

سی و یکمین جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه سازمان منطقه آزاد قشم با حضور حمیدرضا مومنی، رییس هیات مدیره و مدیرعامل، محمدباقر سعادت عضو موظف هیات مدیره و جمعی از معاونین، مدیران و مشاوران این سازمان برگزار شد.