|آرشیو خبرها

آمادگی بنادر ایران برای پذیرش کشتی های هوشمند

آمادگی بنادر ایران برای پذیرش کشتی های هوشمند

۰۸ مهر ۱۳۹۹

مدیر عامل سازمان بنادر و دریانوردی در خصوص کشتی های هوشمند خودران گفت: ما باید توان مدیریت این کشتی‌ها را در آبهای تحت مسئولیت خود داشته باشیم و بنادر کشورمان هم با توان پذیرش این کشتی‌ها را به دست بیاورد. همچنین ما هم در ناوگان تحت مالکیت خود باید این نوع کشتی‌ها را داشته باشیم.