|آرشیو خبرها

کسری ۳۰۰ هزار میلیارد تومان تراز عملیاتی در بودجه سال آینده

کسری ۳۰۰ هزار میلیارد تومان تراز عملیاتی در بودجه سال آینده

۲۰ دی ۱۴۰۰

رئیس کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ گفت: احتمالا حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان کسری تراز عملیاتی خواهیم داشت که نه تنها از افزایش این کسری نسبت به سال ۱۴۰۰ جلوگیری شده است، بلکه بیش از ۱۵۰ هزار میلیارد تومان این عدد کاسته خواهد شد.

کسری تراز عملیاتی در بودجه ۱۴۰۱ کاهش یافت

کسری تراز عملیاتی در بودجه ۱۴۰۱ کاهش یافت

۱۷ دی ۱۴۰۰

نایب رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه گفت: لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ به سمت واقعی شدن، کاهش کسری تراز عملیاتی و افزایش سهم مالیات رفته اما در آن توجه لازم به بخش تولید و صنعت نشده است.