|آرشیو خبرها

استقراض از بانک مرکزی، چگونه اتفاق نیفتاد!

استقراض از بانک مرکزی، چگونه اتفاق نیفتاد!

۱۲ مهر ۱۳۹۹

این شرایط گیج کننده، برای مافیای دولتی مسلط بر بازارها و سازمان تصمیمگیر دولتی، بهترین موقعیت را بوجود می آورد تا با استفاده از پول و قدرت بتوانند برای بدست آوردن سودهای نجومی خود دست بهر کار خلافی بزنند و با تبعات سنگین اقدامات خود، مردم را بیش ازین مستاصل نمایند.