|آرشیو خبرها

بازگشت ایران به بازار نفت به زیان شرکت های آمریکایی

بازگشت ایران به بازار نفت به زیان شرکت های آمریکایی

۲۵ آبان ۱۳۹۹

درحال حاضر بازار نفت تحت تاثیر تقاضا قرار دارد به طوری که با شیوع کرونا، بازار تقاضا به شدت تضعیف شد و با رقم بی سابقه ۱۵ الی۲۰ میلیون بشکه کاهش تقاضا به دلیل بیماری کرونا مواجه بودیم و همچنین فعالیت های اقتصادی به شدت ضعیف شد و بسیاری از کشورها در رکود قرار گرفتند و حتی رفت و آمد ها و سفرها نیز محدود شده است و این امر کاهش تقاضا را به دنبال داشته است.