|آرشیو خبرها

اپراتور بندری هند تحویل کانتینرهای ایران را متوقف کرد

اپراتور بندری هند تحویل کانتینرهای ایران را متوقف کرد

۲۰ مهر ۱۴۰۰

شرکت بنادر آدانی که بخشی از مجموعه گروه آدانی است، در بیانیه ای گفت: این توصیه تجاری در مورد تمام پایانه هایی که توسط (بنادر آدانی) اداره می شود و از جمله پایانه های شخص ثالث در هر بندر (این شرکت) تا اطلاع ثانوی اعمال می شود.