|آرشیو خبرها

جبران توقف ۱۰ ساله صدور مجوز کارگزای‌ها در ۳ ماه

جبران توقف ۱۰ ساله صدور مجوز کارگزای‌ها در ۳ ماه

۲۱ دی ۱۴۰۰

تغییر مشهود سرعت صدور مجوز و موافقت اصولی تاسیس نهادهای مالی در دوره جدید مدیریت سازمان بورس و اوراق بهادار پس از مصوبه پیشین سازمان با موضوع رفع موانع و تسهیل صدور مجوزها دیده می‌شود.