|آرشیو خبرها

بازدید از ۱۱ مرکز تفریحی در جزیره قشم

بازدید از ۱۱ مرکز تفریحی در جزیره قشم

۲۹ مهر ۱۳۹۹

سرپرست مدیریت بازرسی، نظارت و پاسخگویی به شکایات سازمان منطقه آزاد قشم از بازدید تیم این مدیریت از ۱۱ مرکز تفریحی و اسکله گردشگری در قشم باهدف ارزیابی و رفع ایرادات خبر داد.