|آرشیو خبرها

تعداد چک های برگشتی ۱.۱ درصد افت کرد

تعداد چک های برگشتی ۱.۱ درصد افت کرد

۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۱

در بهمن سال ۱۴۰۰ در کل ۶.۳ میلیون فقره به ارزش ۲۶۵.۹ هزار میلیارد تومان مبادله شده بود که سهم چکهای برگشتی برابر با ۵۶۷ هزار فقره به ارزش ۳۲.۲ هزار میلیارد تومان بوده است.

تعداد چک های برگشتی ۱۳.۶ درصد افت کرد

تعداد چک های برگشتی ۱۳.۶ درصد افت کرد

۰۲ بهمن ۱۴۰۰

حدود ۶ میلیون فقره با ارزشی حدود ۲۳۲ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان از چک‌های مبادله‌ای وصول شده است که از نظر تعداد ۶‌.۹ درصد کاهش و از لحاظ مبلغ نیز ۵.۸ درصد افزایش دارد. در کنار چک‌های وصولی بیش از ۵۴۴ هزار فقره چک هم برگشت خورده که از نظر تعداد و مبلغ چک‌های برگشتی به ترتیب با  ۱۳.۶ و ۱۶.۳ درصد کاهش داشته است.

چند درصد چک رمزدار مبادله شد؟

چند درصد چک رمزدار مبادله شد؟

۲۸ مهر ۱۴۰۰

از نظر مبلغی نیز، از ۳۵۳ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان چک‌های وصولی در کل کشور حدود ۲۱۸ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان برای چک‌های عادی و بیش از ۱۳۴ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان خاص چک‌های رمزدار بوده است.

تعداد چک های برگشتی ۴.۴ درصد کمتر شد

تعداد چک های برگشتی ۴.۴ درصد کمتر شد

۲۷ مهر ۱۴۰۰

در کنار چک‌های وصولی معادل ۷۰۹ هزار فقره چک برگشت خورده که از نظر تعداد، چک‌های برگشتی در مقایسه با ماه قبل به ترتیب ۴.۴ درصد کاهش و از نظر مبلغ نیز پنج درصد افزایش داشته است.

چند درصد چک های وصولی رمزدار بود؟

چند درصد چک های وصولی رمزدار بود؟

۰۱ مهر ۱۴۰۰

در مرداد امسال در کـل کشـور بیش از ۴۲۱ هـزار فقـره چـک رمـزدار بـه ارزشـی بالغ بر ۹۳ هزار میلیارد تومان وصول شده که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب ۱۲ و ۷‌.۴ درصد کاهش داشته است.

تعداد چک های رمزدار وصول شده ۸.۳ درصد رشد کرد

تعداد چک های رمزدار وصول شده ۸.۳ درصد رشد کرد

۱۸ مرداد ۱۴۰۰

در خرداد امسال در کـل کشـور ۵۴۵ هـزار فقـره چـک رمـزدار بـه ارزشـی حدود ۱۱۲ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان وصول شده که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب ۸.۳ و ۱۹.۶ درصد افزایش داشته است.

۵۶.۴ درصد از چک های وصولی عادی هستند

۵۶.۴ درصد از چک های وصولی عادی هستند

۰۶ اردیبهشت ۱۴۰۰

از ۴۰۲ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان چک وصول شده در اسفند پارسال ۵۶.۴ درصد آن مربوط به چک‌های عادی است که ۴۳.۶ درصد دیگر آن را نیز چک‌های رمزدار تشکیل می‌دهند.

افزایش ۳۱.۱ درصدی چک برگشتی در آذرماه

افزایش ۳۱.۱ درصدی چک برگشتی در آذرماه

۱۴ بهمن ۱۳۹۹

در آذر ماه ۹.۵ میلیون فقره چک به ارزشی حدود ۱۸۵ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان مبادله شده است که از نظر تعداد ۱۸ درصد افزایش و مبلغ تا ۲.۲ درصد نسبت به آبان ماه کاهش دارد.