|آرشیو خبرها

اسلامی: چابهار قطب محصولات پتروشیمی می‌شود

اسلامی: چابهار قطب محصولات پتروشیمی می‌شود

۱۴ اسفند ۱۳۹۹

وزیر راه و شهرسازی گفت: بندر چابهار با اتصال به شبکه ریلی از اهمیت بالاتری در توسعه برخوردار خواهد شد و کشورهای همسایه نظیر افغانستان و آسیای میانه را با سهولت بیشتر و هزینه کمتری به آب‌های آزاداقیانوس ها متصل می‌کند.