|آرشیو خبرها

جزئیات افزایش سقف وام مسکن جوانان تا دو میلیارد تومان

جزئیات افزایش سقف وام مسکن جوانان تا دو میلیارد تومان

۲۷ فروردین ۱۴۰۱

رئیس گروه بانک‌های تخصصی اداره اعتبارات بانک مرکزی گفت: افزایش سقف تسهیلات مسکن جوانان برای حساب‌های افتتاحی سال ۱۴۰۱ است و اگر متقاضیان حداقل ۴۰۰ هزار تومان را ماهانه پرداخت کنند پس از دوره ۱۵ سال می‌توانند از سقف وام استفاده کنند.

وام مسکن جوانان ۶۰ درصد زیاد شد

وام مسکن جوانان ۶۰ درصد زیاد شد

۰۶ مهر ۱۳۹۹

وام مسکن جوانان بر اساس سقف تسهیلات قابل پرداخت در شهر تهران در پایان سال پانزدهم با ۶۰ درصد رشد، از ۲۵۰ میلیون تومان به ۴۰۰ میلیون تومان افزایش یافته است.