|آرشیو خبرها

درباره تولید و واردات پوشک تصمیمات جدیدی گرفته شد

درباره تولید و واردات پوشک تصمیمات جدیدی گرفته شد

۱۵ آبان ۱۳۹۹

مدیرکل دفتر نساجی، پوشاک و سلولزی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: با توجه به این که ۷۰ درصد مواد اولیه پوشک از طریق واردات و حدود ۱۰ درصد آن از طریق رقابت در بازار بورس تامین می‌شود، قیمت‌ها متناسب با افزایش نرخ ارز افزایش پیدا کرده است که این افزایش قیمت‌ها حتما باید مورد رصد و با نظارت سازمان حمایت باشد.