|آرشیو خبرها

اعضای جدید هیأت تخلفات بیمه ایران معرفی شدند

اعضای جدید هیأت تخلفات بیمه ایران معرفی شدند

۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۱

این مراسم با حضور علی نظامی رئیس مرکز بازرسی وزارت امور اقتصادی و دارایی و حسن شریفی مدیر عامل و رئیس هیأت مدیره، برگزار شد و اعضای جدید هیات رسیدگی به تخلفات کارکنان بیمه ایران معرفی شدند.