|آرشیو خبرها

افزایش قیمت پیامک در سال ۱۴۰۱

افزایش قیمت پیامک در سال ۱۴۰۱

۲۱ آذر ۱۴۰۰

بر این اساس اپراتورهای ارائه‌دهنده خدمات مخابراتی، علاوه بر قیمت هر پیامک، مبلغ ۳۰ ریال از اســـتفاده‌کنندگان خدمات مزبور دریافت و به حســـاب درآمد عمومی ردیف ۱۶۰۱۵۴ نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌کنند.