|آرشیو خبرها

مدیریت منابع خزر به شرط رعایت اصول بین المللی

مدیریت منابع خزر به شرط رعایت اصول بین المللی

۰۱ دی ۱۳۹۹

این پژوهشگر حوزه آب ادامه داد: اگر قرار است قرارداد یا پروتکلی بین کشورهای حاشیه دریای خزر نوشته شود، باید هم از جنبه کمی، آبی که باید وارد دریا شود، مشخص شود تا تراز اکولوژیکی لازم حفظ شود و هم از جنبه کیفی که بسیار مهم است، چراکه انواع و اقسام آلاینده های نفتی، صنعتی و … وارد دریای خزرمی شود و برای وضعیت اکولوژیکی دریای خزر بسیار خطرناک است.

«آب» همچنان در چالش بی هویتی گرفتار است

«آب» همچنان در چالش بی هویتی گرفتار است

۰۸ آذر ۱۳۹۹

فهمی با اشاره به اینکه قبل از هر چیزی باید قوانین و مقرراتی لازم برای جداسازی حقوق آب یعنی حقابه های آب از مالکیت زمین برقرار شود، اظهار کرد: در حال حاضر آب به تنهایی و به صورت یک هویت مستقل در قانون شناخته نشده است، بلکه آب با زمین شناخته می شود. بنابراین وقتی در بازار غیررسمی آب مبادله می شود، نشانه قانونی ندارد.