|آرشیو خبرها

شیوه‌نامه اعطای وام مسکن تهیه شد

شیوه‌نامه اعطای وام مسکن تهیه شد

۲۲ آذر ۱۴۰۰

معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی گفت: ثبت نام تا پایان آذر ماه ادامه خواهد داشت و اگر در شهرهایی که دیرتر به سامانه افزوده شدند، همچنان تقاضا وجود داشته باشد، باز هم نام نویسی از متقاضیان تمدید خواهد شد تا بتوانند از این فرصت استفاده کنند و ثبت نام خود را نهایی کنند.