|آرشیو خبرها

چالش پس گرفتن بازارهای از دست رفته نفت در پساتحریم

چالش پس گرفتن بازارهای از دست رفته نفت در پساتحریم

۰۱ آذر ۱۳۹۹

در روزهای اخیر، با کشف واکسن کرونا امیدها به بهبود رشد اقتصاد جهانی بیشتر شده و در افزایش قیمت نفت تاثیر گذاشته است و به نظر می رسد با نزدیک شدن به توزیع واکسن کرونا امیدها به بهبود اقتصاد جهانی بیشتر شود و کسب و کارها رونق گیرد و این مهم باعث تغییراتی در قیمت نفت شده و تقاضا را برای نفت خام افزایش می دهد و می تواند به نوبه خود بر افزایش قیمت نفت اثر گذارد.