|آرشیو خبرها

سایه رانت بر بازار تولید مسکن

سایه رانت بر بازار تولید مسکن

۰۲ خرداد ۱۴۰۱

یک کارشناس اقتصاد مسکن بیان کرد:نرخ اجاره مانند فنر فشرده شده و با افزایش نرخ تورم خود را به سطح سایر قیمت‌ها رساند وگرنه در چندین سال‌ گذشته شاهد آن بودیم که نرخ اجاره تا حدودی کمتر از نرخ تورم پیش می‌رفت.