|آرشیو خبرها

برگزاری دوره آشنایی مدیران فرودگاه بین المللی کیش با مقررات جدید فرودگاهی

برگزاری دوره آشنایی مدیران فرودگاه بین المللی کیش با مقررات جدید فرودگاهی

۱۸ آبان ۱۳۹۹

عزت الله محمدی از برگزاری دوره آموزشی با حضور مدیر کل نظارت بر عملیت هوانوردی سازمان هواپیمایی کشوری و رئیس گروه عملیات هوانوردی سازمان هواپیمایی کشور برای معاونان و مدیران و رئیس ادارات فرودگاه بین المللی کیش در خصوص مقررات جدید فرودگاهی CAO.IRI Part ADR – Aerodrome Regulation به مدت سه روز از ۱۰ الی ۱۲ آبان خبرداد.