|آرشیو خبرها

پایان رشد سرسام آور در بازار مسکن

پایان رشد سرسام آور در بازار مسکن

۱۸ آبان ۱۳۹۹

این کارشناس بازار مسکن با تاکید بر اینکه این وضعیت باعث می شود در بخش مسکن کاهش کمتری داشته باشیم، اظهار کرد: به خصوص که بحث چسبندگی قیمت ها را در بخش مسکن داریم به این معنی که وقتی قیمت ها کاهش پیدا می کند، در بخش مسکن این کاهش با تاخیر همراه است.