|آرشیو خبرها

مناسب‌سازی فضای کشور برای افراد دارای معلولیت

مناسب‌سازی فضای کشور برای افراد دارای معلولیت

۰۶ آبان ۱۳۹۹

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه طبق آمار ۴۳ درصد ساختمان‌های مربوط به وزارت راه و شهرسازی برای تردد و بهره‌مندی افراد دارای معلولیت، نامناسب است از انطباق ضوابط و دستورالعمل‌های دسترسی مناسب معلولان در ساختمان‌های تابعه وزارتخانه راه خبر داد.