|آرشیو خبرها

۸۵ درصد از مطالبات چایکاران پرداخت شد

۸۵ درصد از مطالبات چایکاران پرداخت شد

۲۶ آبان ۱۴۰۰

مدیر اجرایی سندیکای چای خاطر گفت: در سیستم جدید خرید چای دولت ۲۵ درصد از قیمت چای را ابتدا دولت پرداخت می‌کند و ۷۵ درصد باقی مانده را دولت بعد از وصول از کارخانه‌داران به چایکاران پرداخت می‌کند.