جمعه 31 فروردین، 1403

آرشیو برچسب: مدیر درمان تأمین اجتماعی استان اصفهان


67 درصد جمعیت استان اصفهان تحت پوشش بیمه هستند

13:30:00 1402-11-18

حاجی کاظمی با بیان اینکه صندوق تأمین اجتماعی یک صندوق دولتی نیست بلکه یک صندوق بین شغلی است ، ادامه داد: با توجه به اینکه با افزایش جمعیت سالمندان در کشور

JahanEghtesadNewsPaper

جستجو


  |