|آرشیو خبرها

اکثریت واحدهای تولیدی منطقه آزاد قشم پروتکل های بهداشتی برای مقابله با کرونا را رعایت می کنند

اکثریت واحدهای تولیدی منطقه آزاد قشم پروتکل های بهداشتی برای مقابله با کرونا را رعایت می کنند

۱۴ آبان ۱۳۹۹

مدیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی منطقه آزاد قشم گفت: اکثریت شرکت ها، موسسات، کارخانه ها و واحدهای تولیدی مستقر در شهرک های صنعتی منطقه آزاد قشم پروتکل های بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی را برای مقابله با شیوع ویروس کرونا رعایت می کنند.