|آرشیو خبرها

ترجیح سرمایه گذاران به حضور مستقیم در بازار سهام

ترجیح سرمایه گذاران به حضور مستقیم در بازار سهام

۰۸ مهر ۱۳۹۹

اکنون حجم معاملاتی که سرمایه گذاران حقیقی در بازار دارند به مراتب بیشتر از حجم معاملاتی است که سرمایه گذاران حقوقی در بازار دارند و سرمایه گذاران تازه وارد بجای اینکه به صورت غیرمستقیم و از طریق نهادهای حرفه ای و واسط مثل صندوق های سرمایه گذاری وارد بازار شوند ترجیح دادند خود به صورت مستقیم وارد بازار شوند.