|آرشیو خبرها

عقب ماندگی مشهود کشور در بخش مدیریت منابع آب

عقب ماندگی مشهود کشور در بخش مدیریت منابع آب

۱۹ آبان ۱۳۹۹

قنادی با اشاره به اینکه آیتم بعدی که در مدیریت منابع آب مربوط به پساب و فاضلاب است، اظهار کرد: ما امکان استفاده زیادی از آن داریم اما هیچ کاری در این حوزه انجام نداده ایم که در واقع به آن بازچرخانی آب یا Recycle هم گفته می شود.