|آرشیو خبرها

«مهدی رحمانیان» کاندیدای اصلح تشکل های صنفی – مدیریتی رسانه ها

«مهدی رحمانیان» کاندیدای اصلح تشکل های صنفی – مدیریتی رسانه ها

۱۳ آبان ۱۳۹۹

کارگروه حکمیت تشکل های صنفی رسانه ها در انتخابات نماینده مدیران مسئول برای هیات نظارت بر مطبوعات ، مهدی رحمانیان را به عنوان کاندیدای منتخب و اصلح در این انتخابات برگزید و به جامعه مدیران رسانه های کشور معرفی کر