|آرشیو خبرها

تابش: لوازم‌خانگی مشمول قیمت‌گذاری تثبیتی نیست

تابش: لوازم‌خانگی مشمول قیمت‌گذاری تثبیتی نیست

۰۶ آبان ۱۳۹۹

رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان گفت: از ابتدای سال که ۲۵ درصد قیمت لوازم خانگی افزایش پیدا کرد دیگر قیمت ها را افزایش ندادند اگر چنین چیزی باشد و شاکی داشته باشند مجددا مشتندات آن ها بررسی می شود.