|آرشیو خبرها

آب معدنی ۲۶۰۰ تومان شد

آب معدنی ۲۶۰۰ تومان شد

۲۲ دی ۱۴۰۰

دبیر انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان آبهای معدنی و آشامیدنی گفت: هر بطری آب معدنی کوچک با محاسبه سود برای واحدتولیدی ۲ هزار تومان قیمت گذاری خواهد شد که در نهایت با محاسبه سود ۳۰ درصدی باید به مصرف کننده با قیمت ۲۶۰۰ تومان فروخته شود.